Werkwijze

De werkwijze van Luxus bestaat uit 7 fasen. Gedurende het gehele productieproces kunt u als opdrachtgever op de expertise, creativiteit en het advies rekenen van Luxus.

  • 1. INTAKE
  • 2. CONCEPTFASE
  • 3. OPNAMES
  • 4. EERSTE VERSIE MONTAGE

De intake bestaat uit een aantal basisvragen om uw wensen, voorwaarde en doelgroep in kaart te brengen. Hierop komt LMG met een eerste inhoudelijke opzet met bijbehorende begroting. Na akkoord gaat LMG met u als opdrachtgever het concept vastleggen in de volgende fase.

In deze fase wordt het inhoudelijk concept besproken en vastgelegd, geheel afgestemd op uw doel, doelgroep en wensen. Afhankelijk van de productiesoort maakt LMG vooraf uw productie visueel in bijvoorbeeld een storyboard.

Zodra u als opdrachtgever akkoord bent met het concept en de offerte start het productieproces waarin de voorbereidingen, opnames en montage definitief gepland en uitgevoerd worden.

LMG maakt een eerste versie van de productie, waarbij steeds wordt vastgehouden aan het doel van uw productie.

  • 5. PREVIEW
  • 6. FEEDBACKRONDE
  • 7. FINAL MONTAGE + OPLEVERING

In deze fase wordt er een preview van de eerste versie naar u toe gestuurd.                                                                                                                                                                                                               

Tijdens deze fase kunt u als opdrachtgever eenmalig feedback geven op de door LMG aangeleverde eerste versie. Naar aanleiding van deze feedback verwerkt LMG deze tot een eindversie van de productie.

In deze fase wordt de eindversie van de productie volgens de vooraf besproken voorwaarden opgeleverd.                                                                                                               –