8. EVALUATIE

Indien gewenst biedt LMG de mogelijkheid voor een gezamelijke evaluatie over de productie en de samenwerking.