2. CONCEPTFASE

In deze fase wordt het inhoudelijk concept besproken en vastgelegd, geheel afgestemd op uw doel, doelgroep en wensen. Afhankelijk van de productiesoort maakt LMG vooraf uw productie visueel in bijvoorbeeld een storyboard.