7. FINAL MONTAGE + OPLEVERING

In deze fase wordt de eindversie van de productie volgens de vooraf besproken voorwaarden opgeleverd.                                                                                                               –